Regulamin wewnętrzny gabinetu fizjoterapeutycznego, obowiązujący podczas epidemii COVID19.

Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad:

 1. Niezwłoczne umycie oraz zdezynfekowanie rąk po wejściu do gabinetu zgodnie z wywieszonymi wskazówkami jak skutecznie dezynfekować ręce.
 2. Założenie rękawiczek jednorazowych oraz maseczki, po dezynfekcji rąk (gabinet nie zapewnia pacjentom środków ochrony osobistej takich jak rękawiczki lub maseczki).
 3. Ograniczenie dotykania twarzy.
 4. Ograniczenie korzystania z telefonu komórkowego (prosimy o pozostawienie telefonu w szatni, a korzystanie z niego jedynie w wyjątkowych sytuacjach).
 5. Zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów w kontakcie z ewentualnymi, pozostałymi pacjentami.
 6. Przyprowadzanie dziecka na terapię przez jednego opiekuna oraz jeżeli istenieje taka możliwość, pozostawienie dziecka w sali ćwiczeń jedynie z fizjoterapeutą prowadzącym terapię.
 7. Udzielenie prawdziwych informacji wypełniając Ankietę wstępnej kwalifikacji oraz Ankietę aktualizacyjną.
 8. Zgoda na wykonanie pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym (dotyczy wszystkich przebywających na terenie gabinetu) oraz zanotowanie wyniku pomiaru w ankiecie aktualizacyjnej przez fizjoterapeutę, przed rozpoczęciem planowej wizyty.
 9. Przyniesienie jednorazowego podkładu dla dzieci poniżej drugiego roku życia.
 10. Niezwłoczne poinformowanie fizjoterapeuty prowadzącego terapię o objawach wskazujących na zachorowanie na COVID19.
 11. Odwołanie wizyty w razie wystąpienia objawów przeziębienia.

W razie podwyższonej temperatury ciała pacjenta/ opiekuna oraz/lub twierdzącej odpowiedzi na którekolwiek z pytań ankiet, fizjoterapeuta jest zobligowany do odstąpienia od udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Pacjenci umawiani są tak, aby się nie mijali w gabinecie, dlatego też bardzo prosimy o przybycie konkretnie na umówioną godzinę.